vineri, 16 octombrie 2009

CHESTIONAR

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A PROFESORILOR CARE PREDAU HAIKU

CHESTIONAR

1.Nume………………………………..Prenume…………………………..

2.Vârstă…………………….

3.Studii………………………………………..

4. Obiect de predare…………………………………….

5. Cărţi publicate……………………………………………Articole…………………………………..

6.De când citiţi haiku?...............................................

7.Câte grupe de elevi/studenţi aveţi în pregătire?.......................................

8. La ce unitate şcolară /educaţională aveţi grupele?..............................

9. Vârsta elevilor/studenţilor………………………………………….

10. De când creaţi haiku?..............................

11. De câte ori pe lună/semestru vă întîlniţi?..............................

12. Obişnuiţi să prezentaţi creaţii din clasicii liricii japoneze?

13.Faceţi lecturi din poezia de tip nipon aparţinând altor popoare?.................

14.Intenţionaţi să alcătuiţi o antologie?.............................

15.Încurajaţi elevii/studenţii să-şi traducă creaţiile?..............................

16.Ce studii de sprijin utilizaţi pentru formarea şi informarea d-voastră?...

17.Promovaţi studii comparative de cultură şi civilizaţie japoneză?..... . 18. Sunteţi utilizator PC?..............................

Alcătuit de prof. Munteanu Alexandra Secretar literar Societatea de Haiku Constanţa, România

Questionnaire

L’Association internationale des professeurs qu’enseignent Haïku

Questionnaire

1. Nom………………………………..Prénom…………………………............

2. Âge…………………….....................................................................................

3. Etudes………………………………………......................................................

4. Objet d'enseignement …………………………………….................................

5. Livres publies......................................................................................................

Articles……………………………………………………………………………

6. Depuis lisez-vous haïku?...............................................................................

7. Combien de groupes d'élèves / étudiants avez vous dans la formation?.............

8. Dans laquelle centre d'enseignement/éducationnel avez vous les groupes? ................................................................................................................................

9. L’âge des élèves/ étudiants ………………………………………….................

10. Depuis créez-vous haïku?..................................................................................

11. Combien de fois par mois / trimestre rencontrez vous?...................................

12. Habituez-vous de présenter les créations des classiques de la poésie Japonaise?...............................................................................................................

13. Prenez-vous les lectures du type de poésie japonaise qu’appartiennent à d’autres pays?..........................................................................................................

14. Avez-vous l'intention d’écrire une anthologie?.................................................

15. Encouragez-vous les élèves/étudiants les apprenants à traduire leurs créations?.................................................................................................................

16. Quelles études d'appui utilisez-vous pour votre formation et information?......

17. Favorisez-vous des études comparatives de la culture et de la civilisation Japonaise?................................................................................................................

18. Est-ce-que vous utilisez le PC?.........................................................................

Composé par la prof. Munteanu Alexandra, Secrétaire littéraire de la Société de Haïku Constanţa, Roumanie

QUESTIONNAIR

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE HAIKU TEACHING TEACHERS

QUESTIONNAIR

1. Name………………………….Surname……………………………..

2. Age……………..

3. Studies………………………

4. Teaching domain……………………

5. Published books……………………Articles……………………

6. How long have you been reading haiku?..................

7. How many groups of students do you have?.................................

8. What School/education unit are you from?

9. The students ` age………………….

10. How long have you been creating haiku?......................

11. When do you meet?. (once per month or semester).....................

12. Do you use to introduce the classics`works?........................

13. Do you read from other people`s creation in the Nippon spirit?.....................

14. Do you intent to creat an anthology?...........................

15. Do you sustain your students to translate their poems?........................

16. What kind of studies do you use to improve your formation and information ?...................................

17. Do you use comparative studies of the Japanese culture and civilization?................

18. Are you a PC user?...........

Proposed by Alexandra Flora Munteanu, Literary Secretary at the Haiku Society, Constantza, Romania