vineri, 16 octombrie 2009

CHESTIONAR

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A PROFESORILOR CARE PREDAU HAIKU

CHESTIONAR

1.Nume………………………………..Prenume…………………………..

2.Vârstă…………………….

3.Studii………………………………………..

4. Obiect de predare…………………………………….

5. Cărţi publicate……………………………………………Articole…………………………………..

6.De când citiţi haiku?...............................................

7.Câte grupe de elevi/studenţi aveţi în pregătire?.......................................

8. La ce unitate şcolară /educaţională aveţi grupele?..............................

9. Vârsta elevilor/studenţilor………………………………………….

10. De când creaţi haiku?..............................

11. De câte ori pe lună/semestru vă întîlniţi?..............................

12. Obişnuiţi să prezentaţi creaţii din clasicii liricii japoneze?

13.Faceţi lecturi din poezia de tip nipon aparţinând altor popoare?.................

14.Intenţionaţi să alcătuiţi o antologie?.............................

15.Încurajaţi elevii/studenţii să-şi traducă creaţiile?..............................

16.Ce studii de sprijin utilizaţi pentru formarea şi informarea d-voastră?...

17.Promovaţi studii comparative de cultură şi civilizaţie japoneză?..... . 18. Sunteţi utilizator PC?..............................

Alcătuit de prof. Munteanu Alexandra Secretar literar Societatea de Haiku Constanţa, România

Questionnaire

L’Association internationale des professeurs qu’enseignent Haïku

Questionnaire

1. Nom………………………………..Prénom…………………………............

2. Âge…………………….....................................................................................

3. Etudes………………………………………......................................................

4. Objet d'enseignement …………………………………….................................

5. Livres publies......................................................................................................

Articles……………………………………………………………………………

6. Depuis lisez-vous haïku?...............................................................................

7. Combien de groupes d'élèves / étudiants avez vous dans la formation?.............

8. Dans laquelle centre d'enseignement/éducationnel avez vous les groupes? ................................................................................................................................

9. L’âge des élèves/ étudiants ………………………………………….................

10. Depuis créez-vous haïku?..................................................................................

11. Combien de fois par mois / trimestre rencontrez vous?...................................

12. Habituez-vous de présenter les créations des classiques de la poésie Japonaise?...............................................................................................................

13. Prenez-vous les lectures du type de poésie japonaise qu’appartiennent à d’autres pays?..........................................................................................................

14. Avez-vous l'intention d’écrire une anthologie?.................................................

15. Encouragez-vous les élèves/étudiants les apprenants à traduire leurs créations?.................................................................................................................

16. Quelles études d'appui utilisez-vous pour votre formation et information?......

17. Favorisez-vous des études comparatives de la culture et de la civilisation Japonaise?................................................................................................................

18. Est-ce-que vous utilisez le PC?.........................................................................

Composé par la prof. Munteanu Alexandra, Secrétaire littéraire de la Société de Haïku Constanţa, Roumanie

QUESTIONNAIR

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE HAIKU TEACHING TEACHERS

QUESTIONNAIR

1. Name………………………….Surname……………………………..

2. Age……………..

3. Studies………………………

4. Teaching domain……………………

5. Published books……………………Articles……………………

6. How long have you been reading haiku?..................

7. How many groups of students do you have?.................................

8. What School/education unit are you from?

9. The students ` age………………….

10. How long have you been creating haiku?......................

11. When do you meet?. (once per month or semester).....................

12. Do you use to introduce the classics`works?........................

13. Do you read from other people`s creation in the Nippon spirit?.....................

14. Do you intent to creat an anthology?...........................

15. Do you sustain your students to translate their poems?........................

16. What kind of studies do you use to improve your formation and information ?...................................

17. Do you use comparative studies of the Japanese culture and civilization?................

18. Are you a PC user?...........

Proposed by Alexandra Flora Munteanu, Literary Secretary at the Haiku Society, Constantza, Romania

luni, 27 iulie 2009

SCRISOARE DE INTENŢIE


Stimaţi colegi,

În urma Festivaluiui de Haiku cu participare internaţională, din 22-29 mai de la Constanţa, noi reprezentanţi din România, din Rusia şi SUA, am hotărât să creăm la Constanţa Asociaţia Internaţională a Profesorilor care predau Haiku, World Haiku Teachers Association. Importanţa acesteia constă în faptul că unii dintre noi avem o mare experienţă în predarea haiku-ului şi fiecare lucrează cu copii şi tineri, de diferite vârste, de mai mulţi ani. Cunoaştem situaţia predării haiku-ului în ţările noastre.

Obiectivele:

- să facilităm schimbul de opinii şi experienţă între profesorii care predau haiku; să oferim suport logistic şi metodologic, instrumente de lucru, articole, proiecte de lecţii, CD-uri, fişe bibliografice, acelora care vor să-i înveţe pe copii şi pe tineri cum să înţeleagă şi să scrie haiku, introducând noile cunoştinţe în contextul culturii, artei şi tradiţiilor japoneze şi naţionale;

- să-i ajutăm pe profesori să fie mai pregătiţii, pentru ridicarea calităţii procesului învăţării, la toate nivelurile;

- să-i ajutăm pe copii şi pe tineri să cunoască o cale orientală de percepţie a naturii şi a umanităţii; să-şi schimbe atitudinea şi comportamentul faţă de lumea înconjurătoare; să devină mai creativi, cu o gândire critică; să-i ajutăm să înţeleagă popoarele din jurul lor; să fie capabili să-şi exprime gândurile şi sentimentele prin dans, muzică, aplicaţii practice, creaţii literare sau prin culoare, plecând de la muzica, dansul, pictura şi grafica japoneză, lirica orientală şi cea japoneză în special;

- să îmbunătăţim comunicarea între popoare şi ţări; să creăm un alt fel de internaţionalizare bazată, în principal, pe valori umane cu profunde tradiţii culturale, în respectul şi toleranţa fiecărui popor şi fiecărei ţări.

Unicitatea acestei asociaţii va consta în faptul că nu va fi organizaţia poeţilor de haiku, ci a celor care îi învaţă pe copii şi pe tineri, cum să înţeleagă şi să scrie haiku. Noi vom fi primii care vom încerca să rezolvăm împreună această problemă.

Noi, profesorii care ne ocupăm de creaţia de haiku, din mai multe ţări, îi vom ajuta să stabilească relaţii, să se unească într-o comunitate reală de înalt profesionalism în predare, vom fi cei capabili să producă unele schimbări de viziune, în ceea ce priveşte procesul formativ, oferind o alternativă educaţională modernă, interculturală.

Membrii Societăţiilor de Haiku vor fi implicaţi în predarea haiku-ului.

Asociaţia Internaţională a Profesorilor care predau Haiku va oferi instrumente de iniţiere, în predare şi în evaluarea performanţelor din creaţiile:

- haiku-haiga, tanka, tanrenga, renga-renku, haishin, foto-haiku şi haibun.

Asociaţia va avea şi o secţiunie a preşcolarilor.

Suntem deschişi la orice sugestie sau opinie, în legătură cu obiectivele, structura, statutul asociaţiei, cotizaţia şi site-ul.

Îi aşteptăm pe cei care doresc, din pasiune, să ni se alăture în acest proiect educaţional internaţional.

Ca finalităţi ne propunem realizarea unor proiecte de lecţii, publicarea textelor în traducere, a eseurilor, a unor articole şi creaţii, în antologii internaţionale, editarea unei reviste internaţionale de haiku; organizarea unor întâlniri anuale la Constanţa, cu sesiuni de comunicări, dezabteri şi prezentarea rezultatelor, dar mai ales desfăşurarea unor ateliere de creaţie, concursuri haiku-haiga, organizarea unor tabere haiku.

Activităţile asociaţiei noastre vor încerca să ajute lumea să devină mai umană, mai tolerantă, mai unită şi mai sigură.

Semnează:

Prof. univ. dr. doc. Irina I. Kogan Univ. „Nayanova”, Samara, Russia

Poet Zenovy Vayman, Boston SUA

Prof. Aurica Văceanu, Constanţa România

Prof. drd.Alexandra Flora Munteanu, Constanţa

Prof. dr Ion Codrescu, Constanţa

Prof. drd.Anastasia Dumitru, Constanţa,

Prof. Florin Grigoriu, Lehliu-Gară

Prof. Ioan şi Doina Găbudean, Târgu-Mureş

Prof. Ion Roşioru, Hârşova

Prof. Florina Dobrescu, Constanţa

Prof. Felicia Jipescu, Constanţa

Prof. Suciu Camelia, Ovidiu

Poetul Şerban Codrin, Slobozia