luni, 27 iulie 2009

SCRISOARE DE INTENŢIE


Stimaţi colegi,

În urma Festivaluiui de Haiku cu participare internaţională, din 22-29 mai de la Constanţa, noi reprezentanţi din România, din Rusia şi SUA, am hotărât să creăm la Constanţa Asociaţia Internaţională a Profesorilor care predau Haiku, World Haiku Teachers Association. Importanţa acesteia constă în faptul că unii dintre noi avem o mare experienţă în predarea haiku-ului şi fiecare lucrează cu copii şi tineri, de diferite vârste, de mai mulţi ani. Cunoaştem situaţia predării haiku-ului în ţările noastre.

Obiectivele:

- să facilităm schimbul de opinii şi experienţă între profesorii care predau haiku; să oferim suport logistic şi metodologic, instrumente de lucru, articole, proiecte de lecţii, CD-uri, fişe bibliografice, acelora care vor să-i înveţe pe copii şi pe tineri cum să înţeleagă şi să scrie haiku, introducând noile cunoştinţe în contextul culturii, artei şi tradiţiilor japoneze şi naţionale;

- să-i ajutăm pe profesori să fie mai pregătiţii, pentru ridicarea calităţii procesului învăţării, la toate nivelurile;

- să-i ajutăm pe copii şi pe tineri să cunoască o cale orientală de percepţie a naturii şi a umanităţii; să-şi schimbe atitudinea şi comportamentul faţă de lumea înconjurătoare; să devină mai creativi, cu o gândire critică; să-i ajutăm să înţeleagă popoarele din jurul lor; să fie capabili să-şi exprime gândurile şi sentimentele prin dans, muzică, aplicaţii practice, creaţii literare sau prin culoare, plecând de la muzica, dansul, pictura şi grafica japoneză, lirica orientală şi cea japoneză în special;

- să îmbunătăţim comunicarea între popoare şi ţări; să creăm un alt fel de internaţionalizare bazată, în principal, pe valori umane cu profunde tradiţii culturale, în respectul şi toleranţa fiecărui popor şi fiecărei ţări.

Unicitatea acestei asociaţii va consta în faptul că nu va fi organizaţia poeţilor de haiku, ci a celor care îi învaţă pe copii şi pe tineri, cum să înţeleagă şi să scrie haiku. Noi vom fi primii care vom încerca să rezolvăm împreună această problemă.

Noi, profesorii care ne ocupăm de creaţia de haiku, din mai multe ţări, îi vom ajuta să stabilească relaţii, să se unească într-o comunitate reală de înalt profesionalism în predare, vom fi cei capabili să producă unele schimbări de viziune, în ceea ce priveşte procesul formativ, oferind o alternativă educaţională modernă, interculturală.

Membrii Societăţiilor de Haiku vor fi implicaţi în predarea haiku-ului.

Asociaţia Internaţională a Profesorilor care predau Haiku va oferi instrumente de iniţiere, în predare şi în evaluarea performanţelor din creaţiile:

- haiku-haiga, tanka, tanrenga, renga-renku, haishin, foto-haiku şi haibun.

Asociaţia va avea şi o secţiunie a preşcolarilor.

Suntem deschişi la orice sugestie sau opinie, în legătură cu obiectivele, structura, statutul asociaţiei, cotizaţia şi site-ul.

Îi aşteptăm pe cei care doresc, din pasiune, să ni se alăture în acest proiect educaţional internaţional.

Ca finalităţi ne propunem realizarea unor proiecte de lecţii, publicarea textelor în traducere, a eseurilor, a unor articole şi creaţii, în antologii internaţionale, editarea unei reviste internaţionale de haiku; organizarea unor întâlniri anuale la Constanţa, cu sesiuni de comunicări, dezabteri şi prezentarea rezultatelor, dar mai ales desfăşurarea unor ateliere de creaţie, concursuri haiku-haiga, organizarea unor tabere haiku.

Activităţile asociaţiei noastre vor încerca să ajute lumea să devină mai umană, mai tolerantă, mai unită şi mai sigură.

Semnează:

Prof. univ. dr. doc. Irina I. Kogan Univ. „Nayanova”, Samara, Russia

Poet Zenovy Vayman, Boston SUA

Prof. Aurica Văceanu, Constanţa România

Prof. drd.Alexandra Flora Munteanu, Constanţa

Prof. dr Ion Codrescu, Constanţa

Prof. drd.Anastasia Dumitru, Constanţa,

Prof. Florin Grigoriu, Lehliu-Gară

Prof. Ioan şi Doina Găbudean, Târgu-Mureş

Prof. Ion Roşioru, Hârşova

Prof. Florina Dobrescu, Constanţa

Prof. Felicia Jipescu, Constanţa

Prof. Suciu Camelia, Ovidiu

Poetul Şerban Codrin, Slobozia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu